. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ambedda.com

Take the World at new Level

Lågspänningskraftiga elmotorer

Lågspänningskraftiga elmotorer

Lågspänningskraftiga elmotorer är designade för kontinuerlig eller periodisk men kraftfull rörelse med fast eller variabel hastighet i industriella miljöer, byggnadsteknik och skeppsbyggnadsprojekt. Dessa motorer erbjuder utmärkt energibalans och enastående explosionsskydd, och kan hittas i pumpar, fläktar, kompressorer, transportband, hissar, knådare och centrifuger. De uppfyller alla viktiga standarder och riktlinjer för energieffektivitet, inklusive EU:s ekodesignförordningar.

Varje motor behöver ett specifikt område av spännings- och amperevärden för att fungera effektivt i ett system. När spänningen eller strömstyrkan sjunker, minskar motorns uteffekt, vilket gör att enheten arbetar hårdare och överhettas. Det är därför många företag väljer högspänningsmotorer framför lågspänningsmotorer, eftersom de har större kapacitet att leverera en jämn mängd ström.

elmotorer

 

Nackdelen med att använda en högspänningsmotor är dock att den kräver kablage med högre spänning och strömstyrka för att stödja de elektriska kraven för utrustningen den ska användas till. Det innebär att det behövs mer koppar, vilket ökar priset på elkablarna och även introducerar en högre risk för skador på ledningarna när motorn installeras.

elmotorer

På samma sätt kan användningen av en lågspänningsmotor ha negativa konsekvenser för maskinens effektivitet, eftersom kopparförlusterna ökar när antalet varv i en lindning minskas. Detta beror på att lindningarna traditionellt tillverkas med emaljerad flertrådstråd (lösa slumpmässiga ledare), vilket resulterar i en mycket dålig kopparfyllnadsfaktor jämfört med den optimala designen av ren koppar CSA/naken slitsarea, där 80 % kan uppnås .

En annan viktig punkt att tänka på är luftgapet mellan statorn och rotorn, som bör vara så litet som möjligt för att optimera prestandan. Ett stort gap försvagar en motors prestanda genom att skapa ett magnetfält som skapar oönskad värme. Å andra sidan ökar ett smalt gap effektiviteten genom att begränsa magnetiseringsströmmen och minskar även brus och vibrationer.

Slutligen är lågspänningsmotorer billigare att installera, eftersom kostnaden för högspänningsbrytare, transformatorer och ställverk är betydligt lägre. Detta kan göra en avsevärd skillnad för den totala kostnaden för en operation, eftersom besparingarna kommer att bli betydande över tiden.

Lågspänningselektriska motorer är också ett utmärkt val när ingen högspänningskraft är tillgänglig i ett visst område av fabriken, där utrustningen måste placeras. Detta är särskilt användbart för långa kabeldragningar, som annars skulle krävas för att bära högspänningseffekten över stora avstånd. Detta kan vara mycket kostsamt både vad gäller kapital och driftskostnader, och en lågspänningsmotor kan hjälpa till att hålla nere dessa kostnader avsevärt. Detta kan vara en verklig fördel för ett företag med snäva marginaler.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *